Barns bestämmanderätt i frågor om psykiatrisk vård : utmaningar och överensstämmelse med FN:s barnkonvention

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Julia Nordin Johansson; [2014]

Nyckelord: Förvaltningsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)