De partibus commutationem : En rättslig analys av byte av leverantörer, upphandlande myndighet samt underleverantörer inom offentlig upphandling.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Emma Andersson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)