Euromajdan. En geopolitisk analys av EU och Ryssland

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Den här texten är en komparativ fallstudie över Rysslands och EUs reaktioner på Euromajdan-protesterna i Ukraina 2013-2014 och kan ses som en djupdykning i den moderna europeiska utrikespolitiska debatten. Genom att analysera officiella uttalanden från EU och Ryssland argumenterar texten för att synen på Euromajdan skiljer sig radikalt mellan de båda aktörerna. Texten har en förklarande ansats och menar att skillnader i synen beror på kulturella, ekonomiska och militära aspekter i den historiska relationen mellan Ryssland, EU och Ukraina. På det här sättet visar texten att geopolitik tillhandahåller ett teoretiskt ramverk som på ett effektivt sätt bidrar till att förstå, förklara och förutspå konflikter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)