Effekter av kortsiktiga bromsåtgärder i kommunal verksamhet - En studie av Hudiksvalls kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

Författare: Anette Ståby; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)