En kvantitativ studie om människors attityd till personer med diagnosen schizofreni

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

Författare: Jessica Svanevall; [2015]

Nyckelord: Schizofreni; Attityder; Beteende; Individer; Grupp;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)