Motiv till personalinhyrning

Detta är en Magister-uppsats från Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Sammanfattning: I dag löser många företag både långsiktiga men främst kortsiktiga
personalbehov med personalinhyrning. I vår undersökning har vi försökt att
identifiera bakomliggande drivkrafter till personalinhyrning med hjälp av en
fallstudie. Vi har även försökt kartlägga om det finns någon skillnad på
drivkrafter när företag hyr in rutinmässiga eller professionella
medarbetare. Någon sådan skillnad kunde vi inte hitta. Att det går snabbt
och är enkelt att hyra in personal är enligt vår undersökning den främsta
drivkraften till personalinhyrning, oavsett vilken typ av personal företaget
väljer att hyra in. Även andra drivkrafter har visat sig betydelsefulla,
till exempel att företaget ökar sin flexibilitet med inhyrd personal.
Transaktionskostnadsmotivet är också viktigt, eftersom det vid kortsiktiga
kapacitetsgap är ekonomiskt motiverat att hyra in personal. Övriga
drivkrafter som vi kommit fram till är som följer, med de viktigaste först:
Kringgå anställningsstopp, risk/osäkerhet, hyra in för att senare anställa,
modetrend och kunskapsmotivet.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)