Vad tilltalar ungdomar mellan 18 och 25 år i en kampanj?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Denna studie utgår från två faser av en designprocess för att ta reda på målgruppens behov och skapa nya idéer. För att förstå målgruppen har studien undersökt fyra olika metoder enkät, intervju, fokusgrupp och brainstorming. Dessa metoder är valda för att kunna uppfylla de två valda faserna i en designprocess. Samt för att få en insikt i hur målgruppen bör kommuniceras med för att nå dem och ta reda på deras behov. Syftet med studien är att ta reda på hur ungdomar mellan 18 till 25 år vill nås i en kampanj för att främja fysisk aktivitet. I framtiden kan informationen användas för att skapa en kampanj som tilltalar målgruppen till fysisk aktivitet genom Kul i Malmö. Studiens slutsats är att en kampanj som tilltalar ungdomar mellan 18 till 25 år bör bland annat ha ett tydligt budskap, vara färgglad och marknadsföras på sociala medier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)