Upplevelser av att leva med ofrivillig barnlöshet : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Infertilitet beskrivs som en sjukdom i de reproduktiva organen där graviditet efter tolv månader eller mer med oskyddat samlag misslyckats. Infertiliteten drabbar cirka 10-15 procent av världens befolkning. Den allmänna sjuksköterskans roll blir aktuell på fertilitetskliniker där hen möter par som genomgår utredning eller behandling för infertilitet. Sjuksköterskans roll handlar i stort om att ge stöd, samtala och informera. Behandling av infertilitet kan ges i form av exempelvis inseminering eller provrörsbefruktning. Om behandlingen inte skulle resultera i biologiska barn finns adoption som alternativ för att få barn

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)