Containervagn

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Michael Tapper; Joakim Zenk; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna rapport är skriven av studenterna Joakim Zenk och Michael Tapper under vårterminen 2016.

Rapporten är en del av en kandidatexamen i teknisk design på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Projektet gällde att ta fram en ny hjullösning för containrar på de återvinningscentraler som Stockholm Vatten ansvarar för. Detta behövdes då de nuvarande containrarnas hjul används på ett felaktigt sett mot vad de är konstruerade för. De rangeras hundratalet meter och med för högt tryck på lagerytorna vilket orsakar slitage och buller.

Under projektet har kontakt med Stockholm Vatten skett löpande och under projektets början har en förstudie gjorts i form av mer djupgående intervjuer med personer som på olika sätt varit involverade och insatta i branschen.

Olika koncept togs fram och individuella form- och strukturvariationer användes. En relativ beslutsmatris användes för att sålla de funktionsdugliga och realistiska idéerna från de ogenomförbara, det visade sig då att det lämpligaste konceptet var den med någon form av boggi som containern lastas på. Denna vidareutvecklades till en containervagn med ett ramverk av fyrkantsrör i stål, ett bromssystem som bromsar när det inte är någon last på vagnen samt en kåpa av konstruktions- samt slitstål.

Då containrarna när de är fulla i vanliga fall väger 17 ton dimensionerades vagnen för det och tyngden fördelas på 6 hjul på 3 axlar. Dimensioneringen genomfördes med en cadmodell skapad i Solid Edge ST7 och med hjälp av programvaran ANSYS.

Den resulterande vagnen väger 741 kg och kan ta laster på 17 ton och har en säkerhetsfaktor mellan 1,6 och 1,8 mot plastisk deformation och passar innanför en medellastväxlarcontainer med standardram

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)