Elitidrott och varumärkeskommunikation : En studie om hur svenska elitklubbar använder sociala medier för att kommunicera sitt varumärke

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: En ökad användning av sociala medier har riktat intresset mot att kommunicera varumärke direkt till konsumenterna. Mer specifikt har det ökat intresset för forskning på internationell nivå om hur elitklubbar kommunicerar sitt varumärke på sociala medier. Forskning i Sverige om detta ämne är minimalt och denna studie riktar mot att öppna intresset för den svenska forskningsmarknaden.Syftet med denna studie är att belysa hur svenska elitklubbar i Allsvenskan och Svenska Hockeyligan använder sociala medier för att bygga sitt varumärke. Mer precist handlar det om att undersöka såväl varumärkesattributen som varumärkesinnehållet i föreningarnas officiella Instagram och Twitter konton.Studien utfördes genom en netnografisk kvantitativ metod där valda elitklubbar på Instagram och Twitter studerades för att skapa förståelse om hur de kommunicerade sitt varumärke. Sociala medier används som verktyg i både kommersiella syften och för informationsdelning. För att kommunicera varumärke går det att använda kortsiktiga och långsiktiga strategier på sociala medier. Det går även att se vilket varumärkesinnehåll elitklubbar publicerar samt vilken uppmärksamhet dessa inlägg får av följarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)