Vidgad vestibularakvedukt hos patienter med cochleaimplantat

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Vidgad vestibularakvedukt (EVA) är en inneröremissbildning och en vanlig orsak till ärftlig hörselnedsättning. Hörselnedsättningen är ofta av kombinerad typ och orsaken till den konduktiva komponenten antas ligga i innerörat. EVA diagnostiseras med hjälp av radiologiska metoder, till exempel innan operation med cochleaimplantat (CI).Syftet var att beskriva prevalens, demografi och hörselnedsättning hos EVA-patienter som fått CI.Metoden var en retrospektiv journalstudie på CI-patienter konsekutivt opererade från år 2000 till 2008 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. CT-, audiometriska resultat, demografiska uppgifter och genetiska testresultat användes.Fem procent av patienterna hade EVA. Av dessa hade 79 procent bilaterala EVA. EVA-patienterna fick en grav till mycket grav hörselnedsättning tidigare och blev opererade vid en yngre ålder jämfört med patienter utan EVA. Resultaten stödjer rådande teorier om att mekanismer i innerörat orsakar den konduktiva komponenten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)