Osebol och ”Osebol” : En undersökning av den rumsliga konstruktionen i Marit Kaplas Osebol

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Författare: Teodor Skoglund; [2020]

Nyckelord: Marit Kapla Osebol Reportagelitteratur;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)