Hållbarhet för att behålla kund? : En undersökning om förekomsten av CSR hos B2B- och B2C-företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Det finns, både bland individer och företag, ett ökat intresse och en ökad medvetenhet kring betydelsen av hållbar utveckling. Detta har exempelvis inneburit att förväntningarna som ställs på företag har skiftat, från enkom ett fokus på vinstmaximering till att verksamheterna även förväntas bidra till en positiv samhällsutveckling. Därför har intresset för begreppet och fenomenet Corporate Social Responsibility (CSR), företagens samhällsansvar, ökat. Den tidigare litteraturen har huvudsakligen fokuserat på varför CSR kan vara värdeskapande för ett företag och hur företag kommunicerar ut och skapar CSR. Denna uppsats fokuserar på varför företag väljer att bedriva CSR-arbete, och därför undersöks vilken sorts företag som väljer att jobba med CSR. Uppsatsen studerar om business-to-business-företag, B2B, och business-to-consumer-företag, B2C, väljer att utföra samt kommunicera ut att de ska genomföra olika mängder av CSR-arbete, och undersöker därmed om intressentgruppen kunder påverkar nivån av CSR hos företaget. För att svara på frågan används multipel OLSregression, med omsättning samt bransch som kontrollvariabler. Studien använder ett index över hur mycket CSR-arbete företag noterade på large cap-segmentet på Stockholmsbörsen sommaren 2017 har utfört och säger sig ska utföra. Resultaten visar att B2B-företag både utför mindre CSR-arbete samt kommunicerar ut att de ska utföra mindre CSR-arbete än B2Cföretag. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)