I skuggan av AML (Anti Money Laundering Act) : En studie om hur lokala kontorsenheter i Sveriges storbanker förhåller sig till risk och regelefterlevnad vid AML-implementering.

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Hoda Yusuf; Cidona Yonas; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)