Att löta en ring, eller ser jag mönster i cirklar? : En undersökning av en underutnyttjad snickeriteknik

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

Författare: Olle Ahlsén; [2016]

Nyckelord: löta; lötade; lötning; mönster; ringar; snickeri;

Sammanfattning: Var, när, hur och vad jag kom fram till. Utifrån egna erfarenheter från olika uppgifter under min treåriga utbildning och utifrån de ytterligare trevare jag gjort inom ramen för mitt examensarbete, så har jag undersökt lötade ringars tekniska, estetiska och berättande möjligheter. Med olika hållbarhetstester är styrkan prövad och med ett antal varierade dekorativa bearbetningar inom lötningstekniken är de estetiska möjligheterna synliggjord.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)