IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder - stämmer praktikers förväntningar överens med utfallet?

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Joakim Karlsson Ejwertz; Ida Peterson; [2018-06-14]

Nyckelord: IFRS 15;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)