Understanding the valuation of intangibles

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Anton Emanuelsson; [2018-08-01]

Nyckelord: Intangible assets; valuation; innovation; resource-based view;

Sammanfattning: MSc in Innovation and Industrial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)