BARNS FRIA LEK I UTOMHUSMILJÖN : En kvalitativ studie om hur förskollärare är närvarande i barns fria lek.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare är närvarande i barns fria lek i utomhusmiljön och hur det ger förutsättningar för att skapa undervisningstillfällen. Det är en kvalitativ observationsstudie av fyra förskollärares förhållningssätt. Studien utgår från lekresponsiv teori och resultatanalysen har skrivits fram med hjälp av en tematisk analys. Resultatet visade att de fyra observerande förskollärarna hade olika förhållningssätt till den fria leken i utomhusmiljön och att det ledde till att den fria leken både främjades och stördes. Bland annat synliggjordes det att när förskollärarna följde barnens initiativ i leken och när barnen fick delta på sina villkor, främjades leken. Däremot när förskollärarna gick in i den fria leken och ville styra, störde det barnens fria lek. Slutsatsen är att förskollärare kan skapa förutsättningar för undervisningstillfällen genom att följa barns initiativ och riktlinjer i leken i utomhusmiljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)