Våra mödrars mål : en uppsats om gestaltningen av rasifierade mödrar som subjekt diktsviterna Brytningen och Vitsvit

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen diskuterar utifrån feministisk och postkolonial teori hur det rasifierade moderskapet gestaltas i de två diktsviterna Brytningen och Vistvit.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)