"Kränkningar går som i en cirkel hela tiden!" : Elever undersöker begreppet kränkningar i en fokusgrupp genom drama.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)