Ej återlämnade lägenhetsnycklar som skadeståndsgrund : En studie om bostadshyresgästers skadeståndsskyldighet vid hyresvärdars krav om cylinderbyte

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Victor Herrera; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)