”De samhällsupplösande svenskarna” : Språkstriden i finlandssvensk satir 1927-1939

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Sammanfattning:

Denna undersöknings syfte är att redogöra för den finlandssvenska satirens skildring av språkstriden i Finland under mellankrigstiden. Huvudkällan för detta ändamål är skämttidningen Garm som innehar en unik position i den finska skämtpressens historia. Genom att analysera tidskriftens årgångar från perioderna 1927-1931 och 1934-1939 besvaras frågan: ”Hur representeras språkstriden i relation till finlandssvensken?”. Det läggs vikt på vilken typ av samtidsfrågor som uttryckligen är relaterade till aktuella händelser rörande språkstriden, hur äktfinskheten och finsk nationalism representeras och hur språkliga skillnader skildras. Undersökningens resultat visar att Garm anser att språkstriden, i och med förträngningen och begränsningen av det svenska språket, var ett hot för samhällets enighet. I både nationellt och internationellt hänseende skulle det finska samhället splittras och mer eller mindre gå under.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)