Why do stock prices drop by less than the value of the dividend? Evidence from a country with a flat tax rate on capital gains and dividends.

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Jonathan Israelsson; Max Wann-hansson; [2017-07-25]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in Finance

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)