Statsmakten och krigsfångarna : Den svenska statsmaktens ambitioner för krigsfångerna under det stora nordiska kriget, åren 1709-1714

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Författare: Markus Eriksson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)