Finanskrisen 2008 påverkan på svenska nischbankernas finansiella stabilitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Purpose: The purpose of this study is to show how the small banks financial stability was affected by the financial crisis 2008. Method: The study is based on a quantitative methodology where the banks financial reports have been collected for the years 2004-2014. The selection in the study includes 7 banks. Results: The study’s result shows that the financial crisis had a small impact on the banks financial stability. The result also shows that the banks credit loss ratio was slightly affected. Conclusion: In conclusion, it can be noted that the financial crisis has a minimal impact on the niche banks financial stability and credit losses.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)