Skyldigheten att offentliggöra insiderinformation : En analys av artikel 17(1) Marknadsmissbruksförordningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Mikaela Falkner; [2020]

Nyckelord: Aktiemarknad; MAR; Kapitalmarknad;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)