Saklig grund för uppsägning av arbetstagare med utmattningssyndrom - Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid uppsägning av personliga skäl.

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)