"Det är väl bara att fråga om man får vara med?" : En observationsstudie kring barns möjligheter att få tillträde till lek och samspel i förskolan

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Författare: Maria Lindström Fogelberg; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)