Utlandsflyttar för skandinaviska landslagsspelare i fotboll

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att ta reda på hur gamla landslagsspelarna i Danmark, Sverige och Norge, över de senaste tre mästerskapskvalen, var när de flyttade till en utländsk klubb för första gången. Arbetet grundar sig i debatten kring när unga svenska fotbollsspelare är redo för och bör flytta till en utländsk klubb. Undersökningen har gjorts med teorierna om globalisering, professionalisering och specialisering som grund. Empirin har insamlats genom en kvantitativ metod där vi först tog reda på vilka spelare som representerat de tre landslagen i kval- och mästerskapsmatcher från och med hösten 2012 till och med hösten 2017. Därefter gick vi igenom spelare för spelare och tog reda på hur gamla de var första gången de flyttade till en utländsk klubb respektive en icke-skandinavisk klubb. Med den empirin insamlad började vi sedan att analysera datan och jämföra mönstren de olika länderna emellan. Det hela ledde till ett resultat som visade att majoriteten av spelarna lämnade sina hemländer i åldersspannet 21–23. En femtedel av spelarna flyttade utomlands innan de fyllt 20 år. En förkrossande majoritet flyttade till utländska klubbar någon gång under karriären. Betydligt fler norska spelare stannade i Skandinavien hela karriären än de danska och svenska spelarna, och de norrmän som lämnade tenderade att göra detta senare än danskarna och svenskarna. Slutsatsen man kan dra av vårt arbete är att i förhållande till hur många av de svenska ungdomslandslagsspelarna som har utländska klubbadresser ligger antalet spelare i landslaget som flyttat utomlands senast i 19-årsåldern i fas eller till och med lite i överkant.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)