En unik butik : en studie om Monki’s sätt att marknadsföra sig

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: Att vara en aktör inom detaljhandeln innebär hård konkurrens. Det är av stor vikt att erbjuda något unikt och kunna skilja sig från mängden, men även att synas. Marknadsföring i klassisk bemärkelse, TV-, radio-, tidnings- och Internetreklam, är huvudsakligen de sätt företag använder för att göra sig och sina produkter tillkänna. Att skilja sig från mängden är något företaget Monki baserar hela sin affärsidé på, och det gäller även sättet de marknadsför sig. Då de inte använder någon form av ”klassisk” marknadsföring stödjer det deras annorlunda och unika koncept. Med butiken som enda redskap slåss de mot konkurrenterna på marknaden. Genom butiken som helhet, alltifrån exponering till personal, förmedlar Monki sitt budskap till konsumenten. Med hjälp av en påstana intervju, samt en intervju med butikschefen på Monki i Linköping, fick vi en bra grund och en tydlig bild av hur väl företaget lyckas förmedla sitt budskap till den tänkta målgruppen. Vad som skulle hända om de började använda sig av reklam är också något som diskuteras. Slutsatsen blir att Monki har ett starkt koncept som klarar av att förmedlas utan den klassiska formen av marknadsföring och att de bör hålla kvar vid sin grundidé och sina principer. Varje steg som tas i utvecklingen ska göras på Monki’s eget sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)