Att möta elevers behov i matematikundervisningen : En intervjustudie om lärares insatser för elever i matematiksvårigheter kombinerat med lässvårigheter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

Författare: Cecilia Säteri; Hanna Olsson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)