Fysisk aktivitet bland pensionärer : En kvalitativ studie om fysisk aktivitet och dess betydelse för pensionärers hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)