Cykelinfrastruktur i Stockholms stad : En utvärdering av olika alternativ

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

Författare: Niklas Bäckström; Johannes Boo; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Som del av Stockholms arbete mot att bli en hållbar stad så strävar man efter att öka andelen cykelresor i staden. Förutom minskningen i koldioxidutsläpp som resulterar av att färre använder motorfordon så skulle detta ha en positiv effekt på folkhälsan. Detta arbete har undersökt vilka infrastrukturåtgärder som skulle ha en positiv effekt på andelen cyklister i Stockholm. Ett viktigt steg för att åstadkomma detta var att identifiera vilka faktorer som är viktigast för att avgöra om folk väljer att cykla istället för att använda andra transportmedel och vilka av dessa som Stockholm har mest problem med. När dessa brister blivit identifierade var nästa steg att hitta infrastrukturkoncept från olika delar av världen som skulle kunna åtgärda dem. Efter det så gordes en utvärdering av vilka effekter som dessa koncept skulle kunna få om de infördes i Stockholm. Avslutningsvis har koncepten utvärderats efter vilka som antas kunna nå målen så effektivt som möjligt och om dessa skulle kunna ha negativa sekundäreffekter. De koncept som fick bäst resultat i utvärderingen var Utbyggnad av cykelbanor och Cykelgator, där cyklister har prioritet och bilister måste anpassa sig efter cyklisterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)