Minabibliotek.se : en utvärdering av dess visioner och mål

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Ylva Eckeskog; Stephanie Stahl; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)