Born Global Firms in The Furniture Industry - A Multiple Case Study of Scandinavian Furniture brands within the Premium Segment

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in International Business and Trade

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)