Källkritik från krigets Kosovo : En granskning av Dagens nyheter och Expressens rapportering från Kosovokonflikten

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Historiska institutionen

Författare: Robin Wretemo; [2017]

Nyckelord: kosovo; källkritik; historia; journalistik; balkan; jugoslavien;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)