DIGITAL PLATTFORM   : Digitalisering och datahanteringen  

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Författare: Ahmad Almofty; Oday Abusamra; [2019]

Nyckelord: Digital plattform;

Sammanfattning: I denna rapporten har det framgått att många skolor, speciellt SFI (Svenska för invandrare) har elevernas information på papper. De har hänt att papper har försvunnit eller lämnats ut till icke anhöriga, vilket givit upphov till lång väntetid att få börja kursen svenska för invandrare (SFI) samt att vissa inte känner sig säkra då de finns en oro för hur personlig information hanteras. Länsstyrelsen tillsammans med kommunen i Halmstad har bestämt sig för att ändra på detta vilket är orsaken till detta projektet. Vårt syfte med projektet har varit att designa en webbplats och en databas så eleverna kan registrera sig och på så vis få tillgång till information. Rapporten innehåller även en undersökning hurvida ett system kommer underlätta och förbättra för skolorna med hjälp av informationshantering. Litteratursökningen innefattar även andra liknande system som gjort framgång. Utöver detta undersöktes även hur detta systemet kommer att påverka hållbarheten. Eftersom pappersförbrukningen påverkar den sociala och ekonomiska hållbarheten fanns en möjlighet till att vårt webbsystem kan förbättra sociala och ekonomiska hållbarheten genom att minska produktionen av papper. I denna jämförelsekalkyl av koldioxidutsläpp för pappersförbrukningen respektive ett webbsystem kommer släppa ut. Undersökningen har studerat två olika utvecklingsmiljöer och två databas program som ligger till grund för varför vi valde att arbeta just med Visual Studio och SQL och istället för att använda Node js och MongoDB.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)