Elmiljö och potentialutjämning

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Data- och elektroteknik

Sammanfattning:

Potentialskillnader mellan elektriskt utsatta delar och andra åtkomliga ledande delar i byggnaden eller anläggningar kan orsaka livsfarliga elektriska urladdningar (strömgenomgångar) vid beröring. Potentialskillnader orsakar även problem för elektriska apparater att fungera tillfredsställande i sin omgivning. Syftet med studien var att undersöka och identifiera uppkomsten till potentialskillnader samt de olika tolkningskonflikter som finns vid förbyggandet av problemen. Dagens elmiljöproblem beror till stor del på den snabba teknikutvecklingen av elektroniken vi använder. För att lösa en stor del ut detta problem utför man potentialutjämning. Resultatet av denna studie visar att skyddsutjämning ska utföras i alla anläggningar. Det skyddar mot elchock i byggnader och industriella anläggningar. Funktionsutjämning upprätthåller utrustningens funktionssäkerhet i industriella anläggningar och är inte ett krav. Den skiljer sig beroende på nivå av känslig miljö. Denna studie utfördes som examensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan för Ramböll Sverige AB. Tolkningarna har gjorts utifrån Elinstallationsreglerna, SEK Handbok 413 samt SEK Handbok 449.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)