Ledarskapet på restauranger med stjärna i Guide Michelin. En kvalitativ studie om ledarens roll i framgångsrika restauranger.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Tina Ahlqvist; [2022-02-28]

Nyckelord: ledarskap; framgång; stjärnrestaurang; Guide Michelin;

Sammanfattning: Restaurangbranschen är en tävlingsinriktad bransch som leds av vinnarskallar med stor passion för yrket med framgång i fokus. Det gäller att vara snabbtänkt då hastiga beslut som kan vara avgörande inte är ovanligt. En framgångsrik restaurang i denna uppsats anses som den som belönats av Guide Michelin med minst en stjärna. Guide Michelin fokuserar enbart på maten. Men för att en kommersiell restaurang ska överleva krävs en ekonomisk vinning, även om det är maten och upplevelsen som är i fokus på en s.k. fine dining-restaurang så måste restaurangens kostnader betalas. Genom en hög servicenivå förmedlas restaurangens helhet hela vägen fram till gästen. I denna uppsats framgår hur viktigt ledarskapet är i en restaurangs framgång för att behålla personal och gemensamt jobba mot uppsatta mål, för att därmed nå största möjliga resultat för verksamheten. En bra ledare måste vara positiv och ha en stor vilja att gemensamt föra verksamheten framåt. Ledaren måste kunna se alla individer och ta fram det bästa utav var och en för att skapa den viktiga gruppdynamiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)