Orgelperspektiv på Trollflöjten. Att understryka Wolfgang Amadeus Mozarts symbolspråk i sångspelet Trollflöjten med registreringar på orgeln.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: I det här självständiga arbetet har jag undersökt hur jag genom transkriberingar för orgel kan arbeta med symbolik som Mozart förmedlar i sångspelet Trollflöjten. Jag har använt mig av en processorienterad metod. Specifikt har detta skett genom att jag gjort ett musikaliskt urval, förkortat detta och sedan arbetat fram transkriptioner för orgel och två röster; en manlig och en kvinnlig. Därefter har jag gjort en analys av symbolik som jag tror mig ha funnit och slutligen lagt registreringar i orgelstämman efter sådan. Mina frågor som jag haft som utgångspunkt i arbetet är: Kan jag tillämpa Mozarts Trollflöjten för orgel i mindre skala och i så fall hur? Hur mycket av det symboliska innehållet i Trollflöjten kan jag kommunicera i mina transkriptioner? När jag i ett inledande skede av arbetsprocessen spelade igenom några av ariorna i Trollflöjten på orgeln, direkt utifrån klaverutdraget, lade jag märke till att musiken inte klingade väl. Detta lade grunden till mitt beslut att välja transkribering i mitt arbete i stället för att direkt översätta musiken från klaverutdrag till orgeltraktur. För en gedigen klangbotten i den konstnärliga processen har jag under arbetes gång upptäckt vikten av att förstå historiken kring Trollflöjten. Genom större kunskap om civilisationsprocessen under upplysningstiden samt Mozarts förhållande till och intresse för frimureri, talmystik och alkemi, har jag stärkt min konstnärliga motivation. Denna bakgrundskunskap har utgjort en grund för arbetet med transkriptionerna och registreringarna. Utifrån dessa parametrar har jag valt att redogöra för historiken kring tillblivelsen av Trollflöjten i kapitlet om bakgrund. Vidare har jag av denna anledning skrivit ett kapitel om Mozarts eget förhållande till orgeln och hans egna orgelkompositioner. Nu när arbetet har gjorts inser jag att det gömmer sig långt fler symboler och lager i musiken och librettot än vad jag kan hitta och presentera här. Den konstnärliga processen har inneburit en första studie för mig att försöka tolka symbolik i musik som denna samt omvandla den till registreringar på orgel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)