Utåtagerande beteendeproblematik i förskolan : Pedagogers upplevelser av arbete med utåtagerande barn

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Författare: Pia Bäckman; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)