Behovet av psykosocialt stöd hos personer med tarmstomi : -En allmän litteraturstudie

Detta är en M1-uppsats från

Författare: Muratovic Hadjira; Tememi Nour; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)