En fantastisk värdegrund : En tematisk litteraturanalys av tre fantasyböcker och deras kopplingar till skolans värdegrundsarbete

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Det här är en tematisk analys av tre fantasyböcker. De tre böcker vi har valt läses av många barn vilket gör att det är intressant att se vad böckerna innehåller och hur deras innehåll går att använda i skolans värdegrundsarbete. Därför har vi valt att undersöka vilka teman som skildras i texterna och hur dessa teman kan ge stöd till skolans värdegrundsarbete. Vi har också valt att undersöka hur äldre böcker kan ge stöd i värdegrundsarbetet. De böckerna som valdes ut var Gullivers resor, Narnia: Häxan och lejonet och Pax: Nidstången. Det vi kom fram till var att det finns teman i alla tre valda verk som går att använda i skolans värdegrundsarbete med lärarens hjälp. De teman som uppmärksammades var krig och konflikt, äventyret, kampen mellan gott och ont, flykten/äventyret och sökandet efter en familj.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)