EU- FRÅN FREDSPROJEKT TILL FÖRSVARSPROJEKT? : EU-samarbetet om säkerhet & försvar och dess mest ambitiösa försvarsprojekt genom tiderna PESCO 

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)