Haptiskt förarsäte

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

Sammanfattning: Är det möjligt att via sätet öka säkerheten och samtidigt förbättra körupplevelsen för yrkesförare? Med fokus på form och uttryck har jag tillsammans med Volvo Trucks designat ett haptiskt förarsäte som genom vibrationer och ljudikoner informerar föraren om faror och navigering. Med syftet att minska arbetsbelastningen i en tid när digitala hjälpmedel ökar men riskerar att överbelasta vår visuella perception. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)