Effektiva stöd för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vid läsutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka stöd som visat sig effektiva för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) vid läsutveckling under grundskolans tidiga år. Vår valda metod omfattar en sammanställning av tidsaktuell forskning inom området för vår frågeställning. De utvalda studiernas resultat har efter bearbetning sammanfattats under följande tematiska rubriker: Stöd för ökad läsförståelse, Att höra det som läses, Att se en berättelse, Stöd för ökat läsflyt och Att lära med stöd av en person. Resultatet indikerar att flera olika typer av stöd kan vara effektiva för elever med NPF men att samtliga stödstrukturer kräver att ett mänskligt stöd finns tillgängligt för eleven i lärprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)