Livet som kriminell och pappa : En diskurspsykologisk studie om kriminella mäns känslohantering av sitt föräldraskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Flera forskningar om kriminalitet har utförts, med vilka man bland annat undersöker orsakssamband, uppkomster av kriminella handlingar och miljön som de kriminella lever i. Det som hamnar i skymundan är att flera av dessa kriminella män också är pappor. Detta ser vi som en kunskapslucka vilket gjorde att det skapades en nyfikenhet hos oss skribenter om hur den kriminella pappan hanterar att leva ett familjeliv och parallellt med detta dessutom leva i en kriminell värld. Detta är därför en kvalitativ studie som syftar till att lyfta framframställningen av kriminella pappor samt tolka deras känslohantering med sina barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)