Inokulering med arbuskulär mykorrhiza inom landskapsrestaurering

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Landskapsrestaurering handlar bland annat om att återskapa de artrika naturlandskap som en gång funnits. Forskning inom lanskapsrestaurering behövs då många vilda arter försvunnit under det senaste seklet. Då växter planteras på en ny plats kan det vara svårt för dem att få en bra etablering till exempel på grund av att det är nya förhållanden i marken och att de utsätts för konkurrens. Arbuskulär mykorrhiza är en symbios mellan svamp och växt där svampen bland annat underlättar näringsupptaget för växten. Växten ger kolhydrater från fotosyntesen till svampen. Att inokulera med arbuskulära mykorrhizasvampar i plantskolestadiet eller under restaurering kan det ha en positiv effekt på tillväxt och etableringsfas av örtartade perenna växtslag. Forskningsprojekt har kunnat visa att inokulering med arbuskulär mykorrhiza bland annat påverkas av de förhållanden som finns på platsen, så som de fysikaliska och kemiska förhållandena i marken. En annan faktor som påverkar mykorrhizans effektivitet kan vara vart inokulumet kommer ifrån, om det härstammar från en naturlig plats eller en kommersiell produkt. Slutsatsen kan dras att det finns möjlighet att använda sig av arbuskulär mykorrhizainokulum vid landskapsrestaurering speciellt om det finns lite naturlig mykorrhiza eller svårtillgänglig fosfor. Det finns några kommersiella inokula tillgängliga på den svenska marknaden. Ett exempel på en metod som verkar ha gett ett bra resultat var att placera inokulum i ett hål i substratet eller jorden. I slutändan bör dock samspelen mellan växt, mykorrhizasvampar och andra mikroorganismer finnas med i beräkningarna vid användning av inokulering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)