Effektutvärdering av projekt inom offentligt verksamhet : En guideutveckling för effektutvärdering av projekt inom Regional utveckling hos Region Jönköpings län

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)