Anställdas upplevelser av förändringar : En fallstudie på Kontek Lön AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

Sammanfattning:

Förändringar är inget ovanligt i de flesta organisationer idag.

Tack vare den utveckling som sker lär det dessutom bli ännu vanligare i

framtiden. Det kan röra sig om små förändringar i form av nyanställningar eller

ny teknik, men det kan även handla om stora förändringar såsom

omstruktureringar och nya affärsområden. Oavsett vilken typ av förändringar

det handlar om så påverkas individerna inom organisationen på ett eller

annat sätt. Framförallt är det företagets anställda som berörs och hur lyckad

en förändring blir påverkas till stor del av hur de anställda tar emot den.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)